Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundige is in staat om de belastbaarheid van de medewerker (zoals aangegeven door de bedrijfsarts) te wegen aan de belasting die gevraagd wordt in de functie.

Bij het onderzoek gaat de arbeidsdeskundige in gesprek met de werkgever en de medewerker. Ook bezoekt hij eventueel de werkplek. Hij brengt vervolgens een advies uit over de re-integratiemogelijkheden van de zieke medewerker.

Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Kan de medewerker terugkeren naar het eigen werk?
  • Kan het werk van de medewerker worden aangepast?
  • Kan de medewerker re-integreren in ander werk bij de eigen werkgever?
  • Zijn er mogelijkheden op de arbeidsmarkt om de medewerker naar ander werk bij een andere werkgever (tweede spoor) te begeleiden?

Eerstejaarsevaluatie

Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt vaak uitgevoerd tegen de 52e ziekteweek. Dit is namelijk ook het moment dat de werkgever en medewerker expliciet onder ogen moeten zien of de re-integratie nog wel op de goede koers zit. Dit gebeurt door middel van de eerstejaarsevaluatie, wat een verplicht onderdeel is van het re-integratieverslag. In de afbeelding hieronder zijn alle verplichte activiteiten vanuit de Wet Verbetering Poortwachter opgenomen.

Subsidie en voorwaarden

De landelijke subsidieregeling wordt voor het primair onderwijs uitgevoerd door het Participatiefonds (PF). De subsidie kan dan ook aangevraagd worden bij het PF. GS-vitaal werkt nauw samen met het PF en ondersteunt u graag in het aanvragen.

De kosten van het arbeidsdeskundig onderzoek, waarbij inbegrepen de kosten van het driegesprek tussen de arbeidsdeskundige, werkgever en medewerker worden geschat op maximaal 1.000 euro excl. BTW. De werkgever betaald de kosten eerst zelf en kan vervolgens de subsidie aanvragen.

De werkgever mag zelf een arbeidsdeskundige benaderen. Voorwaarde is dat de arbeidsdeskundige zeven vragen beantwoordt die staan op het digitale formulier “Resultaat pre-advies“.

De subsidie richt zich op werknemers die 12 maanden ziek zijn, die volgens de bedrijfsarts over restverdiencapaciteit beschikken en van wie een spoedig, duurzaam en volledig herstel nog niet zeker is.

Het doel is om in een vroegtijdig stadium (mogelijke) WGA-instroom op te sporen en te voorkomen.

Aanvraagprocedure

Voor het aanvragen van de subsidie zijn de volgende stappen nodig:

  • De werknemer vult de “Toestemmingsverklaring” in en geeft deze af bij de arbeidsdeskundige. Voor het aanvragen van deze subsidie worden namelijk persoonsgegevens opgevraagd en verwerkt. Op grond van de AVG moet de werknemer daarvoor toestemming geven.
  • De arbeidsdeskundige vult het digitale formulier “Resultaat pre-advies” in en uploadt daarbij de toestemmingsverklaring van de werknemer. Dit moet gebeuren binnen de periode dat de werknemer minimaal 10 en maximaal 13 maanden ziek is. Daarnaast moet een print van het volledig ingevulde formulier verstuurd worden aan en besproken worden met de werkgever én werknemer.
  • Om het formulier “Resultaat pre-advies” in te kunnen vullen moet de arbeidsdeskundige zich eerst registreren en een account aan te maken.
  • Zodra u de print van het formulier heeft ontvangen, kunt u een “Aanvraag pre-advies” indienen bij het Participatiefonds. Bij de aanvraag voegt u een kopie van de factuur van de uitvoerder van het pre-advies toe.

Vragen? Ik help u graag.

Arno van Buuren

Adviseur / 0180 - 442 664