Welke mogelijkheden zijn er voor mijn oudere medewerker?

Er zijn verschillende mogelijkheden die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van de oudere medewerker. Al deze mogelijkheden zijn door GS-vitaal, in samenwerking met VGS, op een rij gezet in een whitepaper.

Wat is het Generatiepact?

Het generatiepact is een regeling die op werkgeversniveau gemaakt kan worden. Doel is dat oudere medewerkers minder kunnen gaan werken en daarvoor gedeeltelijk financiƫle compensatie krijgen.

Een generatiepact kan naar eigen ontwerp samengesteld worden, binnen de geldende regels vanuit wet- en regelgeving. Er zijn diverse varianten mogelijk, bijvoorbeeld de variant 80% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw, maar ook de variant 50% werken, 70% salaris en 90% pensioenopbouw. Ook kan zelf bepaald worden vanaf welke leeftijd medewerkers gebruik kunnen maken van de regeling.

Belangrijke voorwaarden

Belangrijke voorwaarden vanuit geldende wet- en regelgeving zijn:

 • Deelname kan niet eerder dan 10 jaar voor de pensioenrekenleeftijd (vastgesteld door het ABP, momenteel op 58 jaar);
 • Deelname aan het generatiepact kan niet tussentijds worden opgezegd (tenzij door voortijdig ontslag);
 • De regeling behoeft instemming van de P(G)MR;
 • Een deelnemer moet minimaal 50% blijven werken om een boeteheffing (52%) te voorkomen;
 • De regeling wordt ontworpen op bestuurs/werkgeversniveau;
 • De tijd die minder wordt gewerkt, wordt verleend in de vorm van (onbetaald) buitengewoon verlof.

Wat zijn de voordelen van een Generatiepact?

Het Generatiepact vergt een investering van de werkgever. Oudere medewerkers worden immers gedeeltelijk doorbetaald, terwijl daar geen werkzaamheden tegenover staan. Tegelijkertijd kent het Generatiepact de volgende voordelen en ook kostenbesparingen die meegewogen moeten worden in de investering:

 • Generatiepact biedt meer keuzemogelijkheden dan het duurzaam inzetbaarheidsbudget;
 • Oudere werknemers wordt de mogelijkheid geboden fit en gemotiveerd aan de slag te blijven tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Langer behoud van inzet, kennis en ervaring voor de organisatie;
 • Goed en aantrekkelijk werkgeverschap;
 • Kosten voor ziekteverzuim beperken;
 • Mogelijke besparing op kosten voor werving & selectie als oudere medewerkers op deze manier inzetbaar blijven;
 • Beperken van werkloosheidskosten (die na modernisering gedeeltelijke voor eigen rekening zijn).
"Het Generatiepact draagt bij aan het behouden van ouderen voor het arbeidsproces" - Wim Kole, directeur bestuurder Eben-Haƫzerschool Barneveld

50% korting vanuit GS-vitaal

GS-vitaal biedt aangesloten schoolbesturen een korting van 50% op het opstellen van een Generatiepactregeling onder begeleiding van VGS. De korting geldt tot maximaal 3 uur dienstverlening (totaal 6 uur, waarvan 3 uur vergoed door GS-vitaal).

Meer weten? Neem contact met mij op.

Martha Koelewijn, adviseur GS-vitaal

0180 - 442 692