Opbouw van het gesprek

Het inzetbaarheidsgesprek is opgebouwd aan de hand van het theoretische model het ‘Huis van Werkvermogen’ van Ilmarinen. In dit model is in kaart gebracht welke factoren van belang zijn als het gaat om de inzetbaarheid van de medewerkers. Een deel van deze factoren liggen binnen het bereik van de medewerker om te beïnvloeden. In het inzetbaarheidsgesprek komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Het (her)ontdekken van de eigen persoonlijkheid

De medewerker krijgt antwoorden op de vragen ‘wat zijn mijn drijfveren en wat is mijn gedrags- en communicatiestijl?’ Aan de hand van een gratis DISC- en drijfverenanalyse gaan we namelijk op zoek naar wat hem/haar drijft, welk gedrag wordt getoond, hoe dit overkomt én wat dit betekent voor samenwerking en leiderschap.

  • Inzicht krijgen in eigen inzetbaarheid

De medewerker krijgt inzicht in zijn kwaliteiten en factoren die hem/haar energie geven in het uitvoeren van werkzaamheden.

  • Mogelijkheden bespreken om inzetbaarheid te vergroten

In navolging op de stappen 1 en 2 bespreken we samen met de medewerker de wijze waarop hij/zij op een laagdrempelige wijze aan de slag kan gaan met zijn kwaliteiten en valkuilen. Om de actieve rol van de medewerker te benadrukken, schrijft deze zelf een gespreksverslag en past hij eventueel zijn persoonlijk ontwikkelplan aan.

Wist u dat dit gesprek uitstekend past binnen het CAO-urenbudget Duurzame Inzetbaarheid?

Interesse? Vragen? Bel me gerust.

Arno van Buuren

0180 - 442 664

Opvolgbaarheid

Om de gewenste ontwikkelingen te volgen, verzorgt de medewerker ter voorbereiding op het volgende gesprek zijn eigen evaluatie. De adviseur of de schoolleider bespreekt deze evaluatie samen met het gespreksverslag tijdens het volgende functioneringsgesprek. Zo is de cirkel rond. Het voordeel van deze aanpak is dat uw medewerker zélf verantwoordelijk is voor een onderwerp dat hem/haar na aan het hart ligt: zijn/haar eigen vitaliteit en inzetbaarheid.

Deelname

Indien gewenst kan een medewerker zich rechtstreeks aanmelden als hij/zij zonder medeweten van u als schoolleider wilt deelnemen. Wel doen wij de aanbeveling om de uitkomsten te delen met de schoolleider om zo samen te kunnen werken aan duurzame inzetbaarheid. De tijd die de medewerker kwijt is aan dit gesprek passen uitstekend binnen het cao- urenbudget Duurzame Inzetbaarheid.

Liever zelf aan de slag? Download hier de handreiking 'inzetbaarheidsgesprek'