Waarom een selectie assessment?

Een selectie assessment geeft antwoord op de vraag in hoeverre de kandidaat geschikt is voor een bepaalde functie of rol. Daarbij worden ontwikkelpunten in kaart gebracht en wordt ook aangegeven waar mogelijk een risico zit bij het aannemen van de kandidaat.

‘GS-vitaal biedt het schoolbestuur een korting van 50% aan voor het uitvoeren van een selectie assessment bij de nieuw aan te stellen schoolleider’.– Arno van Buuren

Investering

GS-vitaal biedt schoolbesturen die aangesloten zijn bij de onderliggende stichtingen een korting van 50% aan voor het uitvoeren van een selectie assessment bij de nieuw aan te stellen schoolleider. Indien er meerdere kandidaten een assessment ondergaan, komt alleen het assessment van de uiteindelijk aan te stellen schoolleider in aanmerking voor een vergoeding. U kunt hiervoor de factuur van het assessment indienen via info@gs-vitaal.nl.

Meer weten? Neem contact op.

Arno van Buuren | Adviseur

0180 - 442 664