GS-vitaal wijst u er graag op dat ook in de vakantieperiode de termijnen doorlopen. Verder willen we benadrukken dat u als werkgever verantwoordelijk blijft, ook als de begeleiding uitbesteed is aan een derde partij. Het is van belang dat u scherp blijft op de geleverde diensten en de tijdigheid hiervan

Download hier een overzicht van de re-integratieverplichtingen

Meer weten? Bel gerust!

Arno van Buuren | adviseur

0180 - 442 692