Focus van de inspectie

De arbeidsinspectie voert de selectie van zijn inspecties uit op basis van risicoprofielen. Dit betekent dat scholen met een hoger risico voor slechte arbeidsomstandigheden (bijv. door hoge werkdruk of meldingen van ongewenst gedrag) eerder geïnspecteerd worden. Ook worden er steekproefsgewijs inspecties uitgevoerd om zo een representatief beeld van de sector te krijgen. Soms kondigt de arbeidsinspectie een bezoek aan. Het kan ook voorkomen dat een inspecteur onverwachts op de stoep staat.

Dit jaar heeft de arbeidsinspectie aangekondigd zich te willen focussen op de psychosociale arbeidsbelasting en dan met name:

  • Werkdruk: hierbij gaat het om de mentale en emotionele belasting die door uw medewerkers wordt ervaren;
  • Ongewenst gedrag: dit kan gaan om pesten en intimidatie tot discriminatie op de werkvloer (door zowel leerlingen, ouders, collega’s als leidinggevenden in relatie tot de medewerker).

Voorbereiding op de inspectie

U wilt natuurlijk niet voor verrassingen komen te staan. Om te controleren of u klaar bent voor een (onverwacht) bezoek van de arbeidsinspectie, kunt u gebruik maken van de online zelfinspectie van de arbeidsinspectie zelfinspectie / inspectie / module (form) | Zelfinspectie door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Deze tool helpt u met een korte vragenlijst inzicht te krijgen in de actuele stand van zaken van de arbeidsomstandigheden rondom werkdruk en ongewenst gedrag binnen uw school. Zo weet u ook waar nog kansen liggen om deze omstandigheden te verbeteren. Ook biedt de arbeidsinspectie ook praktische tips om met verbeterpunten aan de slag te gaan.

Tips

Naast het invullen van de online zelfsinspectietool kunt u ook op de volgende manieren zorgen dat u klaar bent voor een bezoek van de arbeidsinspectie:

  • Voer regelmatig werkdrukmetingen uit en bespreek de resultaten met het team. Vanuit GS-vitaal kunnen wij u een gratis werkdrukscan aanbieden.
  • Stel een arbo-commissie in die u kan ondersteunen in het bevorderen van een veilige en gezonde werkomgeving op school;
  • Zorg voor een actueel arbobeleid, niet voor op de plank, maar toepasbaar voor de dagelijkse praktijk. GS-vitaal biedt aangesloten schoolbesturen een korting van 50 % op het opstellen van arbobeleid (tot max. 2 uur dienstverlening).
  • Biedt trainingen en workshops aan om medewerkers te ondersteunen in het omgaan met werkdruk en stress. GS-vitaal ondersteunt hier graag bij door een gratis workshop (ca. 1,5 uur) ‘werkdruk en vitaliteit’.

Een goede voorbereiding is het halve werk, maar nog belangrijker: door actief aandacht te besteden aan de arbeidsomstandigheden van uw medewerkers creëert u een veilige en gezonde werkomgeving waar medewerkers graag willen werken.

Wilt u gebruik maken van onze ondersteuning, bel of mail ons!

Bel of mail ons

e.vantilborgh@gs-vitaal.nl / 0180 442 665