Burn-out klachten

 • Jonge vrouwen hebben over het algemeen meer burn-out klachten dan mannen.
 • Hoogopgeleiden hebben meer burn-out klachten. Minder hoogopgeleiden en midden opgeleiden geven aan zelden burn-out klachten te hebben.
 • Vooral in de zorg- en onderwijssector worden de laatste jaren steeds minder mensen met ‘weinig burn-out klachten’ gezien.
 • 25% van alle jonge werknemers in het onderwijs scoort ‘positief’ op burn-out klachten.

Verzuim

 • Tussen 2015 en 2022 is er landelijk een stijging waar te nemen in het verzuim. Hierbij vond de stijging voornamelijk plaats bij jonge werknemers met veel burn-out klachten.
 • Aandeel verzuim t.g.v. werkgerelateerde psychische klachten onder laagopgeleide jonge mannen is stabiel. Met name onder hoog en midden opgeleide jonge vrouwen is sprake van een stijging in het aandeel werkgerelateerde psychische klachten in verzuim over de periode 2015-2022.

Bronnen van stress

Volgens respondenten zijn er een aantal bronnen van stress te noemen:

 • Werk- en carrièrestress
 • Financiële druk en woononzekerheid
 • Zingeving en persoonlijke ontwikkeling
 • Sociale druk
 • Maatschappelijke factoren

Een respondent gaf aan dat er veel druk op jongeren staat om alles zo perfect mogelijk te doen en te hebben. Dit kan op allerlei gebied, zoals werken, sporten, wonen, gezinstaken en hobby’s. Dit geeft veel stress. Ook sociale media hebben een rol in het veroorzaken van stress.

Ook binnen de bij GS-vitaal aangesloten scholen stijgt het ziekteverzuim. Dit is voor GS-vitaal reden geweest om een onderzoek te laten uitvoeren door Centerdata. De uitkomst hiervan wordt binnenkort met u gedeeld.

Aan de slag