Doordat VFGS de loonkosten zieke medewerkers vergoedt, hebben niet alleen de werkgevers en de medewerkers, maar heeft ook VFGS belang bij een voorspoedige terugkeer van de medewerkers in het arbeidsproces.

Gelet op dit gezamenlijke belang voert VFGS periodiek een zogenoemde dossiercheck uit, waarbij we nagaan of de benodigde re-integratieverplichtingen adequaat en tijdig worden nagekomen. Concreet wordt er per dossier gekeken of de wettelijke termijnen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter nagekomen zijn en zo niet of er sprake was van een plausibele verklaring hierbij.

In het najaar van 2023 heeft VFGS weer een check uitgevoerd. Daarbij zijn 32 dossiers bekeken, waarvan er 11 niet op orde bleken te zijn, waar ook geen plausibele verklaring voor was.

GS-vitaal wijst u er graag op dat ook in de vakantieperiode de termijnen van de Wet Verbetering Poortwachter doorlopen. Wij adviseren werkgevers daarom om zoveel mogelijk acties vlak voor of net na de vakantie te realiseren. Verder willen we benadrukken dat u als werkgever verantwoordelijk blijft, ook als er een arbodienst bij betrokken is. Wij roepen de scholen op om scherp te zijn op de termijnen en zo nodig de gewenste ondersteuning te organiseren in de vorm van casemanagement. Door de aansluiting bij GS-vitaal kunt met een korting van bijna 50% gebruik maken van de dienst casemanagement van VGS.

Raadpleeg onderstaand dit overzicht met re-integratieverplichtingen. Deze flyer is ook op papier beschikbaar. Vraag hem hier aan.

Flyer Wet Verbetering Poortwachter