Het traject begon met een grondige analyse door Martha van GS Vitaal en Pieter van VFPF. “Zij hebben alle documentatie rondom verzuim en vervangingsbeleid doorgelicht en gesprekken gevoerd met de directeur-bestuurders en ons als teamleiders. De bevindingen van deze analyse zijn vervolgens met beide MT’s gedeeld. Ook werden er een aantal aanbevelingen gedaan. Als leiding van de school hebben we toen besloten om een werkgroep op te starten om met deze aanbevelingen aan de slag te gaan.”

Aanpak

Naast teamleiders Henk van de Weerd en Cees Bakker nam ook van elke locatie een leerkracht deel aan de werkgroep, onder begeleiding van Martha en Pieter. “We volgden als werkgroep workshops om inzicht in wettelijke kaders te krijgen bij verzuim, rollen & verantwoordelijkheid en intervisie.

We hebben nagedacht over de wijze waarop we Verzuim en inzetbaarheid konden integreren in onze  gesprekkencyclus. Dit deden we aan de hand van het Huis van Werkvermogen. Ook stelden we een aanpak op hoe medewerkers mee te nemen in preventief verzuimbeleid. Dit resulteerde in een flyer die we hebben verspreid onder het team.”

“Elke school zou op z`n minst een analyse kunnen laten doen van het verzuimbeleid.” - Henk van Weerd, leerkracht en teamleider Eben-Haëzerschool in Apeldoorn

Opbrengst

Wat heeft het de scholen opgeleverd? “Er is meer kennis over het verzuim- en vervangingsbeleid bij zowel de leidinggevenden als het team. Ook is de rolverdeling van directeur/teamleider en administratie helder gemaakt. Verzuim is een terugkerend onderdeel op de MT-vergaderingen geworden. In de gesprekkencyclus wordt aan de hand van de vragen uit het Huis van Werkvermogen meer preventief gewerkt aan vitaliteit en inzetbaarheid van onze medewerkers.”

Proces

Hoe heb je de begeleiding van GS-vitaal, in samenwerking met VFPF, ervaren? “De begeleiding van GS-vitaal/VFPF was deskundig en betrokken. Cees was kartrekker en daarom ook verantwoordelijk voor de voortgang en het proces. De input en kritische vragen van Martha en Pieter zorgden ervoor dat we inhoudelijk ook echt stappen konden zetten.”

Preventief handelen

Wat zou je andere scholen mee willen geven? “Elke school die de vitaliteit en inzetbaarheid van haar medewerkers op het oog heeft zou op z`n minst een analyse kunnen laten doen van het verzuimbeleid. Niet alleen wanneer er zorgelijke trends of ontwikkelingen zijn, maar juist ook wanneer het goed loopt. Preventief handelen is een sleutelwoord in dit thema hebben we geleerd.”

Met dank aan

Henk van de Weerd (34) werkt sinds 2014 op de Eben-Haëzerschool in Apeldoorn. Als leerkracht van groep 8 en Teamleider van de bovenbouw.

 

Plan V(italiteit) wordt aangeboden door GS-vitaal. We werken hierbij samen met het landelijke VFPF.

Meer weten? Bel gerust

Martha Koelewijn, adviseur

0180 - 442 692