Ha Wim, kun je kort iets vertellen over je schoolorganisatie?

De Eben-Haëzerschool in Barneveld is een basisschool met 750 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 29 reguliere groepen, 3 schakelgroepen en 3 aanvangsgroepen. De school heeft ongeveer 56 FTE aan arbeidsplaatsen. Er zijn ruim 90 personeelsleden aan onze school verbonden.

Wat is de aanleiding geweest om een generatiepactregeling op te stellen?

Het generatiepact voorziet in de mogelijkheid om vanaf 63- jarige leeftijd het dubbele aantal uren duurzame inzetbaarheid op te nemen. Vroeger zat deze bepaling nog gewoon in de CAO, maar deze mogelijkheid is destijds geschrapt. Medewerkers die enkele jaren van hun pensioen verwijderd zijn, kunnen echter de behoefte hebben aan meer vrije tijd zonder dat dit ingrijpende consequenties heeft voor het salaris. Van de opgenomen uren wordt 50% uitbetaald. Je kunt met deze maatregel mensen behouden voor het arbeidsproces zonder dat de werktijdfactor verlaagd wordt. Als school kun je hierdoor langer gebruik blijven maken van jarenlange ervaring die mensen hebben.

Daarnaast draagt de maatregel bij aan goed werkgeverschap.

Kun je iets vertellen over het proces van het opstellen van de generatiepactregeling en hoe je hierin begeleid bent?

Aan het maken van nieuw beleid gaat eerst wat denkwerk vooraf. Je wilt antwoord hebben op de vragen: wat wil je ermee bereiken, welke consequenties heeft het voor werknemer en werkgever? Hierover zijn we in overleg gegaan met de VGS. Het bleek dat er nog geen echt nieuw beleid was ontwikkeld op dit punt. Het was dus even gezamenlijk pionieren om tot een evenwichtig beleid te komen. De deskundigheid van de VGS heeft ons prima geholpen om te komen tot een goed generatiepact. Zij hebben met de klantgerichte benadering tevens getoond het belang van de oudere werknemer in het hele onderwijsveld op het oog te hebben.

Welke tips heb je voor andere scholen?

Centrale vraag is hoe je het werkgeverschap zodanig vorm geeft voor oudere werknemers die in de laatste jaren zitten van het arbeidsproces. Zij moeten goed hun werk kunnen blijven doen, zodat menselijkerwijs gesproken hun persoonlijk welbevinden kan bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en ziekteverzuim minder nodig zal zijn.

Het generatiepact als één van de mogelijkheden

Het generatiepact is één van de mogelijkheden om met inzetbaarheidsproblemen van oudere medewerkers om te gaan. Het generatiepact biedt meer keuzemogelijkheden dan het duurzame inzetbaarheidsbudget vanuit de CAO. Een generatiepactregeling wordt op bestuursniveau (werkgeversniveau) ontworpen.

GS-vitaal heeft eerder een whitepaper gepubliceerd met alle mogelijkheden met betrekking tot de inzetbaarheid van oudere medewerkers.

NIEUW: GS-vitaal biedt aangesloten schoolbesturen een korting van 50% op het opstellen van een generatiepactregeling onder begeleiding van VGS. De korting geldt tot een maximum van 3 uur dienstverlening. Klik hier voor meer informatie.

Meer weten?

Rien van de Beek, adviseur GS-vitaal

0180 - 442 627