De onderdelen die onderzocht zijn, zijn ook onderdelen die terug te vinden zijn in het Huis van Werkvermogen; het praktische instrument wat GS-vitaal adviseert om te kijken naar duurzame inzetbaarheid. Er is met name gevraagd naar tevredenheid op onderdelen uit de werkverdieping, zoals management en leiderschap, de inhoud van het werk en de werkomstandigheden.

In onderstaande tabel wordt de tevredenheid van medewerkers in het PO uitgedrukt in een rapportcijfer en vergeleken met het VO en Werkend Nederland. Hieruit blijkt dat het PO goed scoort!

Wil je achterhalen hoe het hele plaatje van jóúw medewerkers eruit ziet? Gebruik dan de smileykaart of andere instrumenten, zoals de handreiking ‘inzetbaarheidsgesprek’.

Werkdruk blijft een onderdeel wat aandacht nodig heeft, ook al zit er progressie in. Merk je dat dit binnen jouw team ook speelt? Maak gebruik van de werkdrukscan om de oorzaken in kaart te brengen.

 

Lees het hele onderzoeksrapport van DUO Onderwijsonderzoek & Advies hier.