De basis blijft onveranderd: “Het bieden van een vergoeding voor de kosten van werkloosheidsuitkeringen (BWGS) en de loonkosten van ziek en geschorst personeel (VFGS).” Deze basis willen we zo goed en efficiënt mogelijk op orde houden om daarnaast zoveel mogelijk in te zetten op preventie: “Het terugdringen van werkloosheid (BWGS) en ziekteverzuim (VFGS).” De inzet op preventie gebeurt overkoepelend vanuit GS-vitaal op kortweg twee manieren:

  1. Voorkomen van verzuim/WW-instroom door het versterken van de individuele inzetbaarheid van alle medewerkers van de aangesloten scholen.
  2. Bekorten van het lopende verzuim/WW.

1. Voorkomen

Het is geen geheim dat we het van belang vinden dat álle schoolbesturen werk maken van duurzame inzetbaarheid. In het afgelopen jaar en daarvoor zien we dat scholen/ schoolbesturen in toenemende mate aan de slag (zijn ge)gaan. Een goede ontwikkeling die we blijvend willen aanjagen, onder meer door minimaal elke twee jaar gesprekken te voeren met elk aangesloten schoolbestuur. De inzet voor de komende jaren is dat duurzame inzetbaarheid bij 50% van de scholen ook “is ingebed in hun lange termijn (personeels)beleid en strategie.” Om leidinggevenden hierbij te helpen hebben we gepland om voor volgend schooljaar een workshop te ontwikkelen (en D.V. 2023-2024 aan te bieden) om inzetbaarheidsbeleid in te bedden in het totale personeelsbeleid. Meedenken? Graag! Neem contact met ons op.

Behalve diensten en handvatten voor de leidinggevenden aanbieden, willen we ook vaker teamleiders en medewerkers rechtstreeks bedienen. Bijvoorbeeld met een jaarlijkse landelijke training op het gebied van verzuim en inzetbaarheid voor teamleiders of de populaire workshops vitaliteit en werkdruk voor schoolteams (op aanvraag). En ook de (vrijwillige) toezichthouders/bestuurders vergeten we niet: op welke manier kunnen ze het werkgeverschap uitoefenen richting hun schoolleider? Immers, het is belangrijk dat er ook iemand let op de inzetbaarheid van de schoolleider zelf!

2. Bekorten

Bekorten van het lopende verzuim/ WW is al jaren een kerntaak van de beide fondsen. Tientallen scholen weten ons gelukkig snel te vinden en zetten GS-vitaal in voor (korting op) casemanagement. Het is ons goede voornemen voor de komende drie jaar om actief/actiever te sturen op het bekorten en voorkomen van verzuim “bij schoolbesturen die een structureel bovengemiddeld verzuimpercentage hebben”. Dit willen we zorgvuldig doen. Allereerst heldere criteria formuleren: wanneer is er sprake van een structureel bovengemiddelde aanspraak op VFGS-geld? Vervolgens sturingsmogelijkheden uitwerken en een keuze maken: wat verwachten wij van deze schoolbesturen en wat bieden wij hen? U gaat hier ongetwijfeld meer over horen. Als u hier graag over meedenkt, laat het ons weten.

Vervolgonderzoek

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om begin 2023 direct te starten met een nieuw (kwalitatief en kwantitatief) onderzoek ziekteverzuim. Dit keer hopen we te achterhalen hoe het komt dat het ziekteverzuim stijgt binnen onze scholen terwijl het landelijk stabiel blijft en welke gevolgen dit heeft. Een deel verwachten we te kunnen verklaren op basis van administratieve verschillen. De coronapandemie raakte VFGS-schoolbesturen, maar net zo goed het gehele primair onderwijs. We zijn samen met u benieuwd naar de uitkomsten.
In 2019 is een eerder onderzoeksrapport verschenen. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn weergegeven in deze infographic.

Vragen? Bel/mail Arno!

Arno van Buuren, adviseur GS-vitaal

0180 - 442 664