De lagere premie houdt verband met de modernisering van het systeem per jl. 1 augustus. Een gedeelte van de WW-last komt per deze datum voor rekening van de schoolbesturen zelf, waar dan ook een lagere premie tegenover staat.

Vragen? Neem gerust contact op

Arno van Buuren

0180 - 442 664