De wijzigingen ten opzichte van 2021 zijn minimaal en worden hieronder puntsgewijs benoemd:

  • De premies zijn gestegen, wat in dit bericht verder wordt toegelicht;
  • Het opslagpercentage voor werkgeverslasten dat uitgekeerd wordt op de vergoeding is vastgesteld op 54,17%. Er is rekening gehouden met de actuele gegevens, zoals een daling van de sociale lasten en overige bruto looncomponenten en een stijging van de pensioenpremies.
  • De administratieve heffing voor scholen die niet bij het administratiekantoor van VGS zijn aangesloten is vastgesteld op 285 euro per school;
  • Artikel 14 lid 4 is aangepast om te voldoen aan de AVG-wetgeving.

Download hier het reglement.

Vragen? Neem dan contact met mij op.

Martha Koelewijn

Adviseur / 0180 - 442 692