De factsheet is gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2021 van TNO en CBS en de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2021 van TNO.

Verzuim door werkdruk hoogst bij docenten

10,9 procent van de werknemers met een pedagogisch beroep noemde in 2021 werkdruk als belangrijkste reden voor het laatste verzuim. Docenten in het wetenschappelijk onderwijs, het hoger onderwijs en op middelbare scholen gaven dit het vaakst aan. Vaker dan bijvoorbeeld werknemers met een ICT-beroep, een creatief- en taalkundig beroep, of een zorg- en welzijnsberoep.

Verzuim door werkdruk duurt twee keer zo lang

Bijna 520 duizend werknemers (6,7 procent) van 15 tot 75 jaar noemden in 2021 werkdruk als belangrijkste reden voor hun laatste verzuim op het werk. Deze werknemers waren gemiddeld twee keer zo lang – 38 in plaats van 17 werkdagen – afwezig vergeleken met alle werknemers die hadden verzuimd. Van alle werknemers die verzuimden vanwege werkdruk, was 33 procent langdurig (20 werkdagen of meer) afwezig. Dat is ruim twee keer zo hoog als gemiddeld bij werknemers die verzuimden.

Kosten verzuim blijven hoog

De kosten van verzuim voor werkgevers zijn en blijven hoog. In 2020 kostte verzuim wegens werkstress 11.000 euro aan loonkosten per verzuimende werknemer. Al met al kostte het verzuim wegens werkstress werkgevers 2,8 miljard aan loonkosten. In 2019 was dat nog 3,2 miljard. Voor 2021 zijn de loonkosten nog niet bekend, maar uitgaande van de gemiddelde loonstijging is de verwachting dat deze rond de 3,3 miljard komen te liggen. Verzuim wegens werkstress is daarmee veruit de duurste verzuimreden: ongeveer 43% van alle verzuimkosten komen door werkstress. Deze cijfers benadrukken dat werkstress een belangrijk risico is dat blijvende aandacht verdient.

Doe de gratis werkdrukscan!

Met de Werkdrukscan achterhaalt u de oorzaken van de (te) hoge werkdruk op school. De test ondervraagt uw medewerkers op zeven subcategorieën: leerlingen, taak, collega’s, persoonlijkheid, leidinggevenden, organisatie en privé-situatie. U kunt kosteloos gebruik maken van de Werkdrukscan.

Bron: CBS, TNO (NEA)

Relevante links

Vragen?

Martha Koelewijn, adviseur GS-vitaal

0180 - 442 692