• Startende leerkrachten: nieuwkomers vanaf de pabo.
  • Herintreders: hebben al een lesbevoegdheid en komen vanuit een andere baan of uitkeringssituatie.
  • Zij-instromers: hebben geen ervaring in het onderwijs, maar wel in een andere branche. Zijn bezig met een zij-instroomtraject bij de pabo.

Wat houdt het mentorschap in?

Samen met de (her)startende leerkracht en de schoolleider bepaalt de mentor de behoefte aan ondersteuning. De leerkracht stelt met de mentor doelen, tijdpad en evaluatiemomenten vast. De mentor observeert, adviseert, reflecteert en evalueert zowel in de klas als op afstand.

Kenmerken mentor

De mentoren van VfPf zijn gemotiveerde ervaringsdeskundigen, geselecteerd uit de groep uitkeringsgerechtigden PO. Zij willen heel graag in het onderwijs werken, maar liever niet (meer) voor de klas. Na een selectieprocedure zijn zij opgeleid en getraind door VfPf in samenwerking met het NCOI. Ze hebben dan de complete cursus Vaardigheden gevolgd, de module Lesontwerp (sleutels voor een effectieve les) en een trainingsperiode van 6 weken gehad om zich volledig te ontwikkelen tot mentor.

Vakinhoudelijke ondersteuning

Door hun ervaring als leerkracht, schoolleider of intern begeleider weten de mentoren precies wat er bij de start in het onderwijs allemaal komt kijken. Ze helpen de leerkracht op vakinhoudelijk gebied met een goede (her)start, zodat deze snel zelfverzekerd voor de klas staat. De mentor is geen coach. Dit houdt in dat de mentor zich bezighoudt met begeleiding op functie-inhoud en dus niet op persoonlijke vraagstukken. De mentor-on-the-job isĀ  beschikbaar op basis van voldoende capaciteit.

'Het is heerlijk om van dienst te kunnen zijn voor deze leerkrachten' - Berthy van Renselaar, mentor-on-the-job

GS-vitaal werkt samen met Vervangingsfonds/Participatiefonds (VfPf). Beide organisaties streven hetzelfde doel na, met als verschil dat GS-vitaal zich specifiek richt op de christelijk-reformatorische scholen en VfPf op het primair onderwijs in het algemeen.

Meer weten over Mentor-on-the-job?

Martha Koelewijn

0180 - 442 692