Doelstelling van GS-vitaal is om het verzuim, de kosten en inspanningen die hiermee gepaard gaan beheersbaar te houden voor het collectief van aangesloten scholen.

 

Om werkgevers (en medewerkers) te ondersteunen biedt GS-vitaal een breed palet aan ondersteuning en inspiratie. Is er toch sprake van verzuim, dan kunnen deelnemers aanspraak maken op de vergoedingen vanuit VFGS. Met elkaar dekken we deze kosten.

Met name scholen met een structureel hoger verzuim hebben onze aandacht. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid denkt GS-vitaal graag mee in de bestuursspecifieke context.

Wanneer is er sprake van een structureel hoger verzuim?
Er is sprake van een structureel hoger verzuim als er in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar sprake was van een ziekteverzuimpercentage dat grofweg 30% hoger lag dan het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van alle VFGS-schoolbesturen van het betreffende jaar.

Binnenkort zullen we de cijfers over 2023 en de achterliggende jaren bekijken.

Mocht uw schoolbestuur onder de genoemde criteria vallen, dan zullen we contact opnemen voor een verkennend gesprek.

 

Meer weten over wat u kunt doen om verzuim beheersbaar te houden? Neem contact op.

Klik hier voor een klantervaring met plan V(italiteit).

Vragen?

Bel of mail ons

Martha Koelewijn / 0180 - 442 692