BWGS

BWGS wordt zeer positief gewaardeerd door de scholen die (recent) te maken hebben gehad met BWGS. Er wordt aangegeven dat de routes duidelijk zijn op het moment dat ontslag aan de orde is. Er is vertrouwen in BWGS en de medewerkers.

Een tweetal opvallende zaken met betrekking tot BWGS werden genoemd:

  •  Premierestitutie: directeuren geven aan wel blij te zijn met de, inmiddels jaarlijkse, terugstorting, maar zien liever dat de premie naar beneden wordt bijgesteld. Dit met het oog op een voorspelbaarder financieel beleid. De premie is in het verleden al meermaals naar beneden bijgesteld. Inmiddels heeft het bestuur besloten de premie opnieuw fors te verlagen, wat terug te lezen is in dit nieuwsbericht.
  •  Gevolgen modernisering BWGS: niet alle directeuren zijn op de hoogte van de andere werkwijze die ingegaan is per 1 augustus 2022. Men geeft aan zich hierin pas te verdiepen op het moment dat er een ontslag gaat spelen. Belangrijk is om te weten dat scholen met ingang van de modernisering een gedeelte van de WW-lasten die ontstaan na ontslag zelf dragen. Meer informatie vind u in dit nieuwsbericht.

VFGS

Ook over VFGS zijn de scholen zeer positief. De managementassistentes verrichten het meeste werk en dat verloopt allemaal soepel. Administratieve verrichtingen gaan prima. Het gaat vlot en naar tevredenheid.

Met betrekking tot VFGS werd het volgende een aantal keer benoemd:

  • Overzicht met vergoeding per medewerker: verschillende directeuren geven aan behoefte te hebben aan een overzicht met de ontvangen vergoeding per medewerker. Dit overzicht is in de financiële administratie te raadplegen. Scholen kunnen hiervoor hun relatiebeheerder FA of financieel adviseur van VGS raadplegen.

Directeur aan het woord: “De regeling is helder. Het is reëel hoe het werkt. De afhandeling is ook prima. “

GS-vitaal

Ook over GS-vitaal is een zeer positief geluid te horen. Volgens de scholen kan je bij GS-vitaal terecht. Men waardeert het dat GS-vitaal zichtbaar is. Het “huis van werkvermogen” wordt vaak naar tevredenheid ingezet. Ook de starterspakketten werden bestempeld als een positieve interventie. Ook noemde een klant een inspiratiefilmpje dat triggerend werkt. Dit kunnen we als GS-vitaal vaker in gaan zetten.

Cijfermatig wordt GS-vitaal vooral met achten en negens gewaardeerd

 

De volgende opvallende zaken werden met betrekking tot GS-vitaal benoemd:

  • Een aantal scholen heeft nog niet scherp waar GS-vitaal precies in kan ondersteunen.
  • Het is niet altijd duidelijk van welke subsidiemogelijkheden gebruik gemaakt kan worden.
  • Het thema Arbo zou een duidelijker plek mogen krijgen. Dit staat op de GS-vitaal planning voor 2024.

GS-vitaal wil in 2024 door middel van de relatiebezoeken op (onder andere) deze punten de scholen verder toerusten.

Directeur aan het woord: “Voor zover ik het kan beoordelen zet GS-vitaal op de juiste dingen in. Preventief: top!”

Aanvullende feedback? Tips voor verbeteringen?

Bel of mail ons!

Martha Koelewijn / 0180 - 442 692