Met elkaar willen we onze kostbare medewerkers inzetbaar houden en verzuim zoveel mogelijk voorkomen. Om werkgevers (en medewerkers) te ondersteunen biedt GS-vitaal een breed palet aan diensten en kortingen en inspiratie. Is er toch sprake van verzuim, dan kunnen deelnemers aanspraak maken op de vergoedingen vanuit VFGS. Met elkaar dekken we deze kosten.

Plan V

Om de premie zo laag mogelijk te houden, heeft elk schoolbestuur verantwoordelijkheid ten opzichte van het collectief. Tegelijk zijn vitaliteit en inzetbaarheid niet maakbaar en zien we schoolbesturen met een bovengemiddeld hoge declaratie worstelen met hun verantwoordelijkheid. Plan V komt deze schoolbesturen te hulp. Plan V begint met urgentie en bewustwording en een grondig analyse. Vervolgens gaat het schoolbestuur met zoveel mogelijk eigen regie aan de slag, zodat verbeteringen werkelijk beklijven binnen de organisatie. Dat maakt Plan V interessant voor álle schoolbesturen die duurzame inzetbaarheid meer willen doordenken en borgen in hun organisatie. Het traject duurt ongeveer twee jaar en wordt begeleid door adviseurs van GS-vitaal/ VFPF. Klik hier voor meer informatie.

Collega’s aan het woord

Op de Eben Haëzer school in Apeldoorn en Teuge zijn de ervaringen positief. Lees hier het verhaal van Cees Bakker en Henk van de Weerd die aangeven dat het traject veel heeft opgeleverd voor de organisatie.

“Elke school zou op z`n minst een analyse kunnen laten doen van het verzuimbeleid.” - Henk van Weerd, leerkracht en teamleider Eben-Haëzerschool in Apeldoorn

Verplicht?

Naast de betaling van premie, wordt van aangesloten scholen het nodige verlangd om verzuim zoveel als mogelijk te voorkomen. Op grond van artikel 4 van het reglement – deze kunt u downloaden via de pagina vergoedingen/ziekte-en-schorsing – behoudt VFGS zich het recht voor om met deelnemers die een hoge declaratie-premieverhouding vertonen in gesprek te gaan en te komen tot concrete verbeteracties.

Wanneer is sprake van een structureel bovengemiddeld ziekteverzuimpercentage?

Als er in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar sprake was van een ziekteverzuimpercentage dat grofweg 30% hoger lag dan het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van alle VFGS-schoolbesturen van het betreffende jaar. We willen hier bewust enigszins flexibel mee omgaan. De verplichting is afhankelijk van het aantal schoolbesturen dat tegelijkertijd in aanmerking komt voor Plan V en de praktische uitvoerbaarheid voor adviseurs van GS-vitaal/ VFPF.

Meer weten? Bel gerust

Martha Koelewijn, adviseur

0180 - 442 692