Allereerst, wanneer ben je als werkende vitaal? Het rapport noemt drie elementen die hiervoor van belang zijn:

  1. vitaal, energiek en veerkrachtig zijn;
  2. mentaal en fysiek in goede gezondheid zijn en sociaal in staat zijn om te kunnen werken (werkvermogen);
  3. over de juiste kennis en vaardigheden beschikken, nu en in de toekomst (toegevoegde waarde).

Op het laatste punt scoort het onderwijs goed, blijkt uit het rapport. Ingewikkelder wordt het bij de beide andere elementen. Hier is te zien dat meer personen moeite hebben met bijvoorbeeld mentale gezondheid. Zo ervaart slechts 65% van de onderwijsmedewerkers dat ze goed kan omgaan met spanning op het werk.

Binnen deze verkenning konden medewerkers behoeften aangeven als het gaat om duurzame inzetbaarheid. GS-vitaal biedt diverse diensten en kortingen aan om te kunnen voorzien in deze behoeften! Vanuit de behoeftes die geformuleerd zijn in het rapport, zie pagina 2 van deze factsheet, blijkt dat onderwijsmedewerkers:

Kortom, voor zowel de medewerker zelf als de leidinggevenden ligt hier een taak, maar ook enorme kansen. GS-vitaal wil er voor jou als leidinggevende zijn om mee te denken en behoeften van jou én je medewerkers te vervullen.

Meer weten?

Maak een afspraak en laat je verder informeren in een persoonlijk gesprek.